Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

Archive for the ‘Luyện nghe cơ bản’ Category

Bài 8: Nguyên âm dài /ɔ:/

Cách phát âm: Lưỡi di chuyển về phía sau, phần lưỡi phía sau nâng lên, môi tròn và mở rộng. Cụ thể là âm /ɔ:/ là trong từ “law”.

Bài 9: Nguyên âm ngắn /ʊ/

Cách phát âm: lưỡi di chuyển về phía sau, môi mở hẹp và tròn. Cụ thể là âm /ʊ/ trong từ “pull”

Bài 10: Nguyên âm ngắn /ʌ/

Cách phát âm: Mở miệng rộng bằng một nửa so với khi phát âm /æ/đưa lưỡi về phía sau hơn một chút so với khi phát âm /æ/. Cụ thể là âm /ʌ/ trong từ “butter”

Bài 11: Nguyên âm ngắn /ə/

  Cách phát âm: Đây là một nguyên âm rất ngắn. Khi phát âm đưa lưỡi lên phía trước và hơi hướng lên trên. (Những nguyên âm như a, e, i, o, u trong phần không nhấn mạnh của một chữ có thể được phát âm là /ə/ hoặc /ɪ/ ví dụ trong từ accept, […]

Bài 12: Nguyên âm đôi /aʊ/

  Cách phát âm: đầu tiên phát âm /æ/ sau đó miệng hơi đóng lại, lưỡi di chuyển lên trên và ra phía sau như khi phát âm /uː/, âm đằng sau ngắn và nhanh. Cụ thể là âm /aʊ/ trong từ “now”.

Bài 13: Nguyên âm đôi /əʊ/

Nguyên âm đôi /əʊ/ còn có cách viết khác là /oʊ/. Cách phát âm: đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/ sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh. Cụ thẻ là âm /əʊ/ trong từ “no” quen thuộc.

Bài 14: Nguyên âm đôi /ɔɪ/

Cách phát âm: đầu tiên phát âm nguyên âm dài /ɔː/ sau đó dần di chuyển lưỡi lên trên và ra phía trước, mở rộng miệng tạo nên chữ /ɪ/. Cụ thể là âm /ɔɪ/ trong từ “toy” – “đồ chơi”.

Bài 15: Nguyên âm đôi /ai/

Cách phát âm: âm này bắt đầu bằng một nguyên âm ở giữa lưỡi /ɑː/ và nâng lên trên đến chữ /ɪ/, khi phát âm /ɑː/ miệng mở rộng, đến /ɪ/ miệng hẹp dần. Cụ thể là âm /aɪ/ trong từ “buy”.

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
Facebook Chat