Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep
  • hoang-manh-935

Archive for the ‘Part 6: Text completion’ Category

Part 6: Level 350-500 Luyện tập 56

bb575b271f470670de6f6acb277eae4b-dong-rw_750

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 6 trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các […]

Part 6: Level 350-500 Luyện tập 55

images

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 6 trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các […]

Part 6: Level 350- 500 Luyện tập 54

54fc3e52750835.5608ed8534e83

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 6 trình độ 350- 500. Bài có tất cả 4 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 53

2688

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại và từ vựng. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong TOEIC part 6 trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 52

tải xuống

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại và từ vựng. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong TOEIC part 6 trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 51

Sad-Quotes-and-Sayings-about-Life-and-Love2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại và từ vựng. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong TOEIC part 6 trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 50

girl-writing-stars-300x236

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về cách sử dụng từ vựng trong câu. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 3 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. Sau […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 48

IMG_0009

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài các bạn hãy […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes

Facebook Chat