Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_6f11_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (15046, 15050, 15054, 15066, 15070, 15085, 15090, 15098) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_6f11_2.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.meta_key = 'tve_group_order' ) AND wp_posts.post_type = 'tve_lead_group' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_postmeta.meta_value+0 ASC

Part 2: Question-Response Archives - TOEIC Academy - Luyện thi TOEIC miễn phí - Ôn thi TOEIC miễn phí - Thi thử TOEIC miễn phí | TOEIC Academy – Luyện thi TOEIC miễn phí – Ôn thi TOEIC miễn phí – Thi thử TOEIC miễn phí
Luy?n thi TOEIC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_6f11_1.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) LEFT JOIN wp_posts AS p2 ON (wp_posts.post_parent = p2.ID) WHERE 1=1 AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (236) ) AND wp_posts.post_type = 'attachment' AND (((wp_posts.post_status = 'inherit') OR (wp_posts.post_status = 'inherit' AND (p2.post_status = 'inherit')))) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order ASC

Archive for the ‘Part 2: Question-Response’ Category

Part 2, Level 500-700: Luyện tập 50

Mời các bạn làm bài luyện tập 50 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 500-700! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng […]

Part 2, Level 500-700: Luyện tập 49

Mời các bạn làm bài luyện tập 49 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 500-700! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng […]

Part 2, Level 500-700: Luyện tập 47

Mời các bạn làm bài luyện tập 47 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 500-700! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng […]

Part 2, Level 500-700: Luyện tập 46

Mời các bạn làm bài luyện tập 46 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 500-700! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng […]

Part 2, Level 500-700: Luyện tập 45

Mời các bạn làm bài luyện tập 45 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 500-700! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng […]

Part 2, Level 500-700: Luyện tập 44

Mời các bạn làm bài luyện tập 44 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 500-700! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng […]

Part 2, Level 500-700: Luyện tập 43

Mời các bạn làm bài luyện tập 43 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 500-700! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để […]

Part 2, Level 500-700: Luyện tập 42

Mời các bạn làm bài luyện tập 42 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 500-700! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
Facebook Chat