Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_6f11_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (11910, 11931, 12009, 12047, 12232, 12312, 25487, 25557) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_6f11_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.meta_key = 'tve_group_order' ) AND wp_posts.post_type = 'tve_lead_group' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_postmeta.meta_value+0 ASC

Part 7: Reading Archives - TOEIC Academy - Luyện thi TOEIC miễn phí - Ôn thi TOEIC miễn phí - Thi thử TOEIC miễn phí | TOEIC Academy – Luyện thi TOEIC miễn phí – Ôn thi TOEIC miễn phí – Thi thử TOEIC miễn phí
Luy?n thi TOEIC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Disk full (/tmp/#sql_6f11_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) LEFT JOIN wp_posts AS p2 ON (wp_posts.post_parent = p2.ID) WHERE 1=1 AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (236) ) AND wp_posts.post_type = 'attachment' AND (((wp_posts.post_status = 'inherit') OR (wp_posts.post_status = 'inherit' AND (p2.post_status = 'inherit')))) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.menu_order ASC

Archive for the ‘Part 7: Reading’ Category

Part 7: Level 700-900 Test 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 7 trình độ 700-900. Bài có tất cả 7 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn […]

Part 7: Level 700-900 Test 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 7 trình độ 700-900. Bài có tất cả 9 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn […]

Tổng hợp bài luyện Part 7, Level 700-900

Để việc theo dõi và làm bài tập của các bạn được thuận tiện, hôm nay admin tổng hợp lại các bài luyện tập phần Part 7, Level 700-900. Mọi người làm bài thấy có gì thắc mắc thì comment Facebook ở ngay dưới bài luyện tập nhé!

Part 7, Level 700-900: Luyện tập 55

Mời các bạn làm bài luyện tập 55 trong phần VII của bài luyện thi TOEIC trình độ 700-900! Bài luyện tập gồm 10 câu hỏi với 2 bài đọc dạng double-passage. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy […]

Part 7, Level 700-900: Luyện tập 54

Mời các bạn làm bài luyện tập 54 trong phần VII của bài luyện thi TOEIC trình độ 700-900! Bài luyện tập gồm 10 câu hỏi với 2 bài đọc dạng double-passage. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy […]

Part 7, Level 700-900: Luyện tập 53

Mời các bạn làm bài luyện tập 53 trong phần VII của bài luyện thi TOEIC trình độ 700-900! Bài luyện tập gồm 10 câu hỏi với 3 bài đọc dạng single-passage. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy […]

Part 7, Level 700-900: Luyện tập 52

Mời các bạn làm bài luyện tập 52 trong phần VII của bài luyện thi TOEIC trình độ 700-900! Bài luyện tập gồm 10 câu hỏi với 2 bài đọc dạng double-passage. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy […]

Part 7, Level 700-900: Luyện tập 51

Mời các bạn làm bài luyện tập 51 trong phần VII của bài luyện thi TOEIC trình độ 700-900! Bài luyện tập gồm 10 câu hỏi với 2 bài đọc dạng double-passage. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
Facebook Chat