Archive for the ‘T 350-500’ Category

Part 5, Level 350-500: Luyện tập 9

IMG_2390

Khởi động tuần mới với bài tập ôn luyện tổng hợp nào các bạn!!! Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm […]

Part 5, Level 350-500: Luyện tập 8

1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn […]

Part 5, Level 350-500: Luyện tập 7

1551549_10203340967308663_543363121271312626_n

Khởi động ngày mới với bài tập ôn luyện tổng hợp nào các bạn! Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ 3500-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm […]

Part 5, Level 350-500: Luyện tập 6

IMG_1674a

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn […]

Part 5, Level 350-500: Luyện tập 5

10553322_10202692562978960_1667289122310349220_n

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ  350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn […]

Part 5, Level 350-500: Luyện tập 4

10347175_10202746846936025_2477908317398548721_n

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ  350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn […]

Part 5, Level 350-500: Luyện tập 3

10155499_10202199653376528_5003917085900245914_n

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn […]

Part 5, Level 350-500: Luyện tập 2

photo 4

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn […]

Part 5, Level 350-500: Luyện tập 1

1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn […]

Part 7, Level 350- 500: Luyện tập 20

Nguyen Dinh Nguyen 990

Mời các bạn làm bài luyện tập 20 trong phần 7 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài luyện tập gồm 3 bài đọc: hai bài dạng single passage và một bài là double passage. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu […]

Part 7, Level 350- 500: Luyện tập 19

16015671306_8aef0b0b73_z

Mời các bạn làm bài luyện tập 19 trong phần 7 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài luyện tập gồm 3 bài đọc: hai bài dạng single passage và một bài là double passage. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu […]

Part 7, Level 350- 500: Luyện tập 18

15422266961_ed6ec54294_z

Mời các bạn làm bài luyện tập 18 trong phần 7 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài luyện tập gồm 3 bài đọc: hai bài dạng single passage và một bài là double passage. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu […]

Part 7, Level 350- 500: Luyện tập 17

Le Thi Phuong Hoa

Mời các bạn làm bài luyện tập 17 trong phần 7 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài luyện tập gồm 3 bài đọc: hai bài dạng single passage và một bài là double passage. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu […]

Part 7, Level 350- 500: Luyện tập 16

15402631739_562578eb29_b

Mời các bạn làm bài luyện tập 16 trong phần 7 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài luyện tập gồm 3 bài đọc: hai bài dạng single passage và một bài là double passage. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu […]

Part 7, Level 350- 500: Luyện tập 15

Nguyen Hoang Manh 935

Mời các bạn làm bài luyện tập 15 trong phần 7 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài luyện tập gồm 3 bài đọc: hai bài dạng single passage và một bài là double passage. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
 Lop luyen thi TOEIC chat luong cao