Archive for the ‘T 350-500’ Category

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 11

10393889_10202819403309889_5928553479588530067_n

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về cách sử dụng trạng từ, giới từ đi với động từ và tính từ và luyện tập từ vựng trong câu. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 10

photo 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về cách sử dụng cấu trúc so sánh hơn kém, so sánh hơn nhất và trạng từ. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 9

10422926_10202318658791589_1717347440782412511_n

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về cách sử dụng trạng từ, giới từ và đại từ trong câu. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 văn bản với […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 8

Copy of 10743530_10203211773478898_2128471006_n

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại và từ vựng. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 văn bản […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 7

10489979_10202648563679005_504986967060579268_n

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại, giới từ và từ vựng. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 6

10670045_10203377726067609_5144274255020764459_n

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện về sự hòa hợp thời thì, cách sử dụng từ loại và từ vựng. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 4 văn bản […]

Luyện thi TOEIC, Part 4, Level 300-500, Bài luyện số 15

photo3

Sau đây là bài luyện tập số 15 trong phần Part 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 300 – 500. Trước khi luyện nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu hỏi này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối […]

Luyện thi TOEIC, Part 4, Level 300-500, Bài luyện số 14

4up2

Sau đây là bài luyện tập số 14 trong phần Part 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 300 – 500. Trước khi luyện nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu hỏi này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối […]

Luyện thi TOEIC, Part 4, Level 300-500, Bài luyện số 13

IMG_2277

Sau đây là bài luyện tập số 13 trong phần Part 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 300 – 500. Trước khi luyện nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu hỏi này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối […]

Luyện thi TOEIC, Part 4, Level 300-500, Bài luyện số 12

IMG_2254

Sau đây là bài luyện tập số 12 trong phần Part 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 300 – 500. Trước khi luyện nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu hỏi này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối […]

Luyện thi TOEIC, Part 4, Level 300-500, Bài luyện số 11

photo2

Sau đây là bài luyện tập số 11 trong phần Part 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 300 – 500. Trước khi luyện nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu hỏi này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối […]

Luyện thi TOEIC, Part 4, Level 350-500, Bài luyện số 10

IMG_1211

Sau đây là bài luyện tập số 10 trong phần Part 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 300 – 500. Trước khi luyện nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu hỏi này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
 Lop luyen thi TOEIC chat luong cao