Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep
  • hoang-manh-935

Archive for the ‘T 350-500’ Category

Part 3, Level 350-500: Bài luyện tập số 35

1

Mời các bạn làm bài luyện tập 35 trong phần III của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500! Bài luyện tập gồm 12 câu hỏi. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để củng cố và […]

Part 2, Level 350-500: Bài Luyện Tập 45

English-books

Mời các bạn làm bài luyện tập 45 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để […]

Part 2, Level 350-500: Bài Luyện Tập 44

banner1

Mời các bạn làm bài luyện tập 44 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 13

4

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 3 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài các bạn hãy ấn […]

Part 2, Level 350-500: Bài Luyện Tập Số 43

1

Mời các bạn làm bài luyện tập 43 trong phần II của bài luyện thi TOEIC trình độ 300-500! Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để […]

Part 6, Level 350- 500: Luyện tập 12

1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần VI của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 3 văn bản với 12 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài các bạn hãy ấn […]

Part 3, Level 350-500: Bài luyện tập số 34

Learning-English

Mời các bạn làm bài luyện tập 34 trong phần III của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500! Bài luyện tập gồm 12 câu hỏi. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để củng cố và […]

Part 3, Level 350-500: Bài luyện tập số 33

learn English online

Mời các bạn làm bài luyện tập 33 trong phần III của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500! Bài luyện tập gồm 12 câu hỏi. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để củng cố và […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes

Facebook Chat