Archive for the ‘T 350-500’ Category

Part 5, Level 350- 500: Luyện tập bài tập câu bị động

preparing food

Mời các bạn làm bài tập sử dụng đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ trong câu. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm . [...]

Part 5, Level 350- 500: Luyện tập bài tập mệnh đề quan hệ

cooperation

Mời các bạn làm bài tập sử dụng đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ trong câu. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 30 câu hỏi trắc nghiệm . [...]

Part 5, Level 350- 500: Luyện tập sử dụng mạo từ và từ hạn định

farming

Mời các bạn làm bài tập sử dụng mạo từ và từ hạn định đi cùng với các động từ  để tạo các nghĩa phù hợp với chỗ trống cần điền. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình [...]

Part 5, Level 350- 500: Luyện tập sử dụng V-ing và to V

gerunds

Mời các bạn làm bài tập sử dụng V-ing và to V đi cùng với các động từ  để tạo các nghĩa phù hợp với chỗ trống cần điền. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. [...]

Part 5, Level 350- 500: Luyện tập bài tập dạng so sánh của tính từ

coffee

Mời các bạn làm bài tập sử dụng các dạng so sánh của tính từ. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp thường được kiểm tra trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có 2 phần, phần 1 cos20 câu và phần 2 có 25 câu. [...]

Part 4, Level 350- 500: Luyện tập 6

bia4

Mời các bạn làm bài luyện tập 6 trong phần 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có 9 câu hỏi tương ứng với 3 phần nghe. Chúc các bạn làm bài tốt và ôn thi đạt kết quả cao.

Part 4, Level 350- 500: Luyện tập 7

bia3

Mời các bạn làm bài luyện tập 7 trong phần 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có 9 câu hỏi tương ứng với 3 phần nghe. Các bạn hãy nghe mỗi phần rồi làm 3 câu hỏi ngay sau đó. Chúc các bạn làm bài tốt và ôn thi đạt kết [...]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
 Lop luyen thi TOEIC chat luong cao