Archive for the ‘Part 5: Incomplete Sentence’ Category

Luyện thi TOEIC, Part 5, Level 500-700, Bài luyện từ vựng số 33

photo2

Sau đây là bài luyện tập từ vựng 33 trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500 – 700. Trước khi luyện các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng [...]

Luyện thi TOEIC, Part 5, Level 500-700, Bài luyện từ vựng số 32

IMG_0002

Sau đây là bài luyện tập từ vựng 32 trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500 – 700. Trước khi luyện các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng [...]

Luyện thi TOEIC, Level 500-700, Bài luyện từ vựng số 31

photo4

Sau đây là bài luyện tập từ vựng 31 trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500 – 700. Trước khi luyện các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng [...]

Luyện thi TOEIC, Part 5, Level 500-700, Bài luyện từ vựng số 30

photo2

Sau đây là bài luyện tập từ vựng 30 trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500 – 700. Trước khi luyện các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng [...]

Luyện thi TOEIC, Part 5, Level 500-700, Bài luyện từ vựng số 29

1IMG_0833

Sau đây là bài luyện tập từ vựng 29 trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500 – 700. Trước khi luyện các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng [...]

Luyện thi TOEIC, Part 5, Level 500-700, Bài luyện từ vựng số 28

Tieng Anh Giao tiep 5

Sau đây là bài luyện tập từ vựng 28 trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500 – 700. Trước khi luyện các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng [...]

Luyện thi TOEIC, Part 5, Level 500-700, Bài luyện số 27

Tieng Anh Giao tiep 7

Sau đây là bài luyện tập từ vựng 27 trong phần 5 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500 – 700. Trước khi luyện các câu hỏi trắc nghiệm, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng [...]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
 Lop luyen thi TOEIC chat luong cao