Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep
  • hoang-manh-935

Archive for the ‘Part 6: Text completion’ Category

PART 6, PRE-TOEIC: BÀI LUYỆN TẬP VỀ THÌ TƯƠNG LAI

English Laungage

Mời các bạn làm bài luyện tập trong phần 6 của bài luyện thi TOEIC. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu này thật tốt nhé! .

PART 6, PRE-TOEIC: BÀI LUYỆN TẬP VỀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

versusnow-642x361

Mời các bạn làm bài luyện tập trong phần 6 của bài luyện thi TOEIC. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu này thật tốt nhé! .

PART 6, PRE-TOEIC: BÀI LUYỆN TẬP VỀ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

logowebOnThiTOEIC

Mời các bạn làm bài luyện tập trong phần 6 của bài luyện thi TOEIC. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu này thật tốt nhé!

PART 6, PRE-TOEIC: BÀI LUYỆN TẬP VỀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

englishgroup465

Mời các bạn làm bài luyện tập trong phần 6 của bài luyện thi TOEIC. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu này thật tốt nhé! .

PAR 6, PRE-TOEIC: BÀI LUYỆN TẬP VỀ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

images (2)

Mời các bạn làm bài luyện tập trong phần 6 của bài luyện thi TOEIC. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu này thật tốt nhé!

PART 6, PRE-TOEIC: BÀI LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH

11774333_724864814290168_1797800012_n

Mời các bạn làm bài luyện tập trong phần 6 của bài luyện thi TOEIC. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu này thật tốt nhé! .

PART 6, PRE-TOEIC: BÀI LUYỆN TẬP VỀ TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

antivirus-internet-security-comparisons

Mời các bạn làm bài luyện tập trong phần 6 của bài luyện thi TOEIC. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu này thật tốt nhé! .

PART 6, PRE-TOEIC: BÀI LUYỆN TẬP VỀ DANH TỪ VÀ ĐẠI TỪ

writing (1)

Mời các bạn làm bài luyện tập trong phần 6 của bài luyện thi TOEIC. Các bạn có thể vận dụng những kĩ năng mình đã học được để làm bài đọc hiểu này thật tốt nhé! .

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes

Facebook Chat