Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

PART 3, TOEIC B: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 1


TOEIC Academy

Sau đây là bài luyện tập trong phần 3 của bài luyện thi TOEIC. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong mỗi bài nghe. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khi chọn đáp án để xem đáp án đúng, tapescript và ấn review để xem lại kết quả nhé.

  Download ebook Ngữ pháp TOEIC MIỄN PHÍ

   - Tổng hợp 26 chủ điểm Ngữ pháp TOEIC thường gặp trong bài thi 

   - Hàng ngàn câu hỏi được giải thích chi tiết, dễ hiểu, lý do tại sao đáp án này đúng, đáp án kia sai

envelope
envelope

Link dưới là bài tổng hợp lại các bài luyện tập của TOEIC B. Mọi người làm bài theo thứ tự trong link, bài trước cần đạt tối thiểu 250 điểm để có thể làm được bài sau. Chúc mọi người luyện tập tốt, thi đạt điểm cao!

Tổng hợp bài luyện tập TOEIC B

Part 3

Directions: You will hear some conversations between two people. You will be asked to answer three questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time.
  1. Where most likely are the speakers?
 
 
 
 
42. What does Mr. Smith want to do?
 
 
 
 
43. What is the problem?
 
 
 
 
44. Where is the conversation taking place?
 
 
 
 
45. How will the woman get to the airport?
 
 
 
 
46. What problem does the woman have?
 
 
 
 
47. What is the man’s problem?
 
 
 
 
48. Where most likely the speakers?
 
 
 
 
49. What does the woman suggest the man do?
 
 
 
 
50. What is Carl’s problem?
 
 
 
 
51. When is the meeting scheduled for?
 
 
 
 
52. Who should the woman give the report to?
 
 
 
 
53. Who most likely are the speakers?
 
 
 
 
54. What event is the man planning for?
 
 
 
 
55. What will the man probably do?
 
 
 
 
56. Why is the man calling?
 
 
 
 
57. Where will the woman go?
 
 
 
 
58. What will the man do next?
 
 
 
 
59. What is the main purpose of the discussion?
 
 
 
 
60. Who will the man be with during the trip?
 
 
 
 
61. Why does the man want the red-eye flight?
 
 
 
 
62. What are the speakers preparing for?
 
 
 
 
63. What is the problem?
 
 
 
 
64. What does the woman suggest that the man do?
 
 
 
 
65. What are the speakers discussing?
 
 
 
 
66. What does the man ask the woman to do?
 
 
 
 
67. What does the woman offer to do?
 
 
 
 
68. What is the purpose of the man’s call?
 
 
 
 
69. When is this conversation likely taking place?
 
 
 
 
70. What will the man probably do?
 
 
 
 

 

Bài liên quan

TOEIC Academy

Cc bi cng ch? ?

Comments

comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes

LUYỆN THI TOEIC ONLINE MỌI LÚC MỌI NƠI. ĐẠT MỤC TIÊU 750+ TOEIC  THAM GIA NGAY

Facebook Chat