Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

PART 3, TOEIC B: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 3


TOEIC Academy

Sau đây là bài luyện tập trong phần 3 của bài luyện thi TOEIC. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong mỗi bài nghe. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khi chọn đáp án để xem đáp án đúng, tapescript và ấn review để xem lại kết quả nhé.

  Download ebook Ngữ pháp TOEIC MIỄN PHÍ

   - Tổng hợp 26 chủ điểm Ngữ pháp TOEIC thường gặp trong bài thi 

   - Hàng ngàn câu hỏi được giải thích chi tiết, dễ hiểu, lý do tại sao đáp án này đúng, đáp án kia sai

envelope
envelope

Link dưới là bài tổng hợp lại các bài luyện tập của TOEIC B. Mọi người làm bài theo thứ tự trong link, bài trước cần đạt tối thiểu 250 điểm để có thể làm được bài sau. Chúc mọi người luyện tập tốt, thi đạt điểm cao!

Tổng hợp bài luyện tập TOEIC B

  1. What is the problem?
 
 
 
 
42. Why does the woman recommend A & T store?
 
 
 
 
43. What are they talking about?
 
 
 
 
44. What was the man supposed to have received from Mr. Jones?
 
 
 
 
45. What did Julie do yesterday?
 
 
 
 
46. What is the man worried about?
 
 
 
 
47. How long has the flight been delayed?
 
 
 
 
48. What is the reason for the delay?
 
 
 
 
49. What will the man do?
 
 
 
 
50. What has Sylvie done this morning?
 
 
 
 
51. Where is Sylvie?
 
 
 
 
52. When is Sylvie expected to return?
 
 
 
 
53. What does the woman want to know?
 
 
 
 
54. What is being offered at no cost?
 
 
 
 
55. What will the woman most likely do next?
 
 
 
 
56. Where is the conversation taking place?
 
 
 
 
57. What does the man want to do?
 
 
 
 
58. What does the woman request from the man?
 
 
 
 
59. What will the woman most likely do today?
 
 
 
 
60. On which part of the day is the conversation most likely taking place?
 
 
 
 
61. What can be inferred about the man?
 
 
 
 
62. What does the man ask the woman to do?
 
 
 
 
63. Why is the man asking for a favor?
 
 
 
 
64. When will Susan meet with Mike?
 
 
 
 
65. Who most likely is Mr. Jackson?
 
 
 
 
66. When will the final draft be ready?
 
 
 
 
67. How will they meet the deadline?
 
 
 
 
68. What are they talking about?
 
 
 
 
69. How does the man know of the place the woman had gone over the weekend?
 
 
 
 
70. Which of the following does the woman mention about the place?
 
 
 
 

 

Bài liên quan

TOEIC Academy

Cc bi cng ch? ?

Comments

comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes

LUYỆN THI TOEIC ONLINE MỌI LÚC MỌI NƠI. ĐẠT MỤC TIÊU 750+ TOEIC  THAM GIA NGAY

Facebook Chat