Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

PART 3, TOEIC B: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 4


TOEIC Academy

Sau đây là bài luyện tập trong phần 3 của bài luyện thi TOEIC. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong mỗi bài nghe. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khi chọn đáp án để xem đáp án đúng, tapescript và ấn review để xem lại kết quả nhé.

  Download ebook Ngữ pháp TOEIC MIỄN PHÍ

   - Tổng hợp 26 chủ điểm Ngữ pháp TOEIC thường gặp trong bài thi 

   - Hàng ngàn câu hỏi được giải thích chi tiết, dễ hiểu, lý do tại sao đáp án này đúng, đáp án kia sai

envelope
envelope

Link dưới là bài tổng hợp lại các bài luyện tập của TOEIC B. Mọi người làm bài theo thứ tự trong link, bài trước cần đạt tối thiểu 250 điểm để có thể làm được bài sau. Chúc mọi người luyện tập tốt, thi đạt điểm cao!

Tổng hợp bài luyện tập TOEIC B

 
  1. Who is the woman speaking to?
 
 
 
 
42. What is the purpose of the call?
 
 
 
 
43. What does the woman ask the man to do?
 
 
 
 
44. How did the man learn of this place?
 
 
 
 
45. What does the woman mention is special about this place?
 
 
 
 
46. What will the man do next?
 
 
 
 
47. When was the report submitted?
 
 
 
 
48. Why does the man want to meet with the woman?
 
 
 
 
49. When will the speakers most likely meet?
 
 
 
 
50. According to the woman, what will most likely cause the traffic to be congested?
 
 
 
 
51. What will the man do first?
 
 
 
 
52. How will they get to Mr. Rowe’s office?
 
 
 
 
53. Where is the conversation taking place?
 
 
 
 
54. What does the woman ask for?
 
 
 
 
55. What can be inferred about the place?
 
 
 
 
56. When will the speakers arrive at the airport?
 
 
 
 
57. Why is the man tired?
 
 
 
 
58. What does the woman suggest the man do?
 
 
 
 
59. What does the man want to do?
 
 
 
 
60. What is NOT mentioned about the X-100 model?
 
 
 
 
61. Who is the man speaking with?
 
 
 
 
62. How did the man find this place?
 
 
 
 
63. According to the woman, what is special about this place?
 
 
 
 
64. What will the woman do first?
 
 
 
 
65. Why is the woman being complimented?
 
 
 
 
66. What does the man say?
 
 
 
 
67. Who does the woman say is responsible for the outcome?
 
 
 
 
68. Where was the man born?
 
 
 
 
69. When did the man move to the city he is living now?
 
 
 
 
70. Who is the man’s roommate?
 
 
 
 

 

Bài liên quan

TOEIC Academy

Cc bi cng ch? ?

Comments

comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes

LUYỆN THI TOEIC ONLINE MỌI LÚC MỌI NƠI. ĐẠT MỤC TIÊU 750+ TOEIC  THAM GIA NGAY

Facebook Chat