Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

TỔNG HỢP BÀI LUYỆN TẬP TOEIC A


TOEIC Academy

Để tiện cho các bạn theo dõi và làm bài tập, hôm nay admin tổng hợp lại các bài luyện tập của TOEIC A. Mọi người làm bài theo thứ tự dưới đây, bắt đầu từ các bài ở buổi 1, bài trước cần đạt tối thiểu 80 điểm để có thể làm được bài sau (nếu không sẽ hiện lỗi ACCESS). Chúc mọi người luyện tập tốt, thi đạt điểm cao!

  Download ebook Ngữ pháp TOEIC MIỄN PHÍ

   - Tổng hợp 26 chủ điểm Ngữ pháp TOEIC thường gặp trong bài thi 

   - Hàng ngàn câu hỏi được giải thích chi tiết, dễ hiểu, lý do tại sao đáp án này đúng, đáp án kia sai

envelope
envelope

 

BUỔI
NỘI DUNG
CHI TIẾT
1
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ DANH TỪ 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ DANH TỪ 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ DANH TỪ 3
2
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ 3
3
PART 1
PEOPLE DESCRIPTION 1
PEOPLE DESCRIPTION 2
PEOPLE DESCRIPTION 3
4
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ 3
5
PART 1
OBJECTS DESCRIPTION 1
OBJECTS DESCRIPTION 2
OBJECTS DESCRIPTION 3
6
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH 3
7
PART 2
WH-QUESTIONS, YES/NO QUESTIONS 1
WH-QUESTIONS, YES/NO QUESTIONS 2
WH-QUESTIONS, YES/NO QUESTIONS 3
8
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ THỜI THÌ 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ THỜI THÌ 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ THỜI THÌ 3
9
PART 2
OTHER TYPES OF QUESTION 1
OTHER TYPES OF QUESTION 2
OTHER TYPES OF QUESTION 3
10
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG 3
11
MID-TERM TEST
12
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ SỰ HÒA HỢP CHỦ VỊ 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ SỰ HÒA HỢP CHỦ VỊ 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ SỰ HÒA HỢP CHỦ VỊ 3
13
PART 3
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 1
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 2
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 3
14
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ "TO V / V-ING / V 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ "TO V / V-ING / V 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ "TO V / V-ING / V 3
15
PART 3
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 4
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 5
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 6
16
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ 3
17
PART 4
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 1
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 2
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 3
18
PART 5
BÀI LUYỆN TẬP VỀ LIÊN TỪ 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ LIÊN TỪ 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ LIÊN TỪ 3
BÀI LUYỆN TẬP VỀ GIỚI TỪ 1
BÀI LUYỆN TẬP VỀ GIỚI TỪ 2
BÀI LUYỆN TẬP VỀ GIỚI TỪ 3
19
PART 4
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 4
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 5
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 6
20
PART 6
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 1
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 2
21
PART 7
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 1
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 2
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 3
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 4
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 5
BÀI LUYỆN TẬP SỐ 6
22
FINAL TEST

Bài liên quan

TOEIC Academy

Cc bi cng ch? ?

Comments

comments

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes

LUYỆN THI TOEIC ONLINE MỌI LÚC MỌI NƠI. ĐẠT MỤC TIÊU 750+ TOEIC  THAM GIA NGAY

Facebook Chat