Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

Archive for the ‘Từ vựng cơ bản’ Category

Chủ điểm 9: Office – Văn phòng

Chủ điểm 9 trong phần từ vựng cơ bản bao gồm các từ vựng có liên quan đến văn phòng và các vấn đề liên quan. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với tất cả 15 từ vựng với đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, và ví dụ đi […]

Chủ điểm 10: Travel – Du lịch, đi lại

Chủ điểm từ vựng thứ 10 gồm các từ vựng về chủ đề du lịch, đi lại. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm một số từ […]

Chủ điểm 11: Dates and Time – Ngày tháng và thời gian

Chủ điểm từ vựng thứ 11 gồm các từ vựng về chủ đề ngày tháng và thời gian. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm một số […]

Chủ điểm 12: Measurement and Numbers – Đo đạc và số

Chủ điểm từ vựng thứ 12 gồm các từ vựng về chủ đề đo đạc và số. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm một số từ […]

Chủ điểm 13: Money – Tiền bạc

Chủ điểm từ vựng thứ 13 gồm các từ vựng về tiền bạc. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm một số từ vựng về chủ đề […]

Chủ điểm 14: Activities – Hoạt động

Chủ điểm từ vựng thứ 14 gồm các từ vựng về chủ đề hoạt động. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm một số từ vựng về […]

Chủ điểm 15: Feelings and Emotions – Cảm giác và Cảm xúc

Chủ điểm từ vựng thứ 10 gồm các từ vựng về chủ đề du lịch, đi lại. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm một số từ […]

Chủ điểm 16: Sports – Thể thao

Chủ điểm từ vựng thứ 16 gồm các từ vựng về chủ đề thể thao. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm một số từ vựng về […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
Facebook Chat