Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

Archive for the ‘Part 1: Photo’ Category

Tổng hợp bài luyện Part 1, Level 500-700

Hiện nay www.OnThiTOEIC.vn cung cấp 60 bài luyện Part 1 dành cho các đối tượng luyện TOEIC  Level 500-700. Thầy tổng hợp lại thứ tự của 60 bài luyện để các bạn dễ theo dõi và luyện tập. Trong quá trình luyện tập nếu bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể comment ở […]

Part 1, Level 500-700: Bài luyện tập số 60

Sau đây là bài luyện tập 60 trong phần 1 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500- 700. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong bài nghe. Mỗi bài luyện tập có 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Các bạn hãy ấn submit sau khi […]

Part 1, Level 500-700: Bài luyện tập số 59

Sau đây là bài luyện tập 59 trong phần 1 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500- 700. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong bài nghe. Mỗi bài luyện tập có 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Các bạn hãy ấn submit sau khi […]

Part 1, Level 500-700: Bài luyện tập số 58

Sau đây là bài luyện tập 58 trong phần 1 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500- 700. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong bài nghe. Mỗi bài luyện tập có 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Các bạn hãy ấn submit sau khi […]

Part 1, Level 500-700: Bài luyện tập số 57

Sau đây là bài luyện tập 57 trong phần 1 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500- 700. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong bài nghe. Mỗi bài luyện tập có 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Các bạn hãy ấn submit sau khi […]

Part 1, Level 500-700: Bài luyện tập số 56

Sau đây là bài luyện tập 56 trong phần 1 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500- 700. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong bài nghe. Mỗi bài luyện tập có 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Các bạn hãy ấn submit sau khi […]

Part 1, Level 500-700: Bài luyện tập số 55

Sau đây là bài luyện tập 55 trong phần 1 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500- 700. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong bài nghe. Mỗi bài luyện tập có 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Các bạn hãy ấn submit sau khi […]

Part 1, Level 500-700: Bài luyện tập số 54

Sau đây là bài luyện tập 54 trong phần 1 của bài luyện thi TOEIC trình độ 500- 700. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong bài nghe. Mỗi bài luyện tập có 5 câu hỏi dạng trắc nghiệm. Các bạn hãy ấn submit sau khi […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
Facebook Chat