Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

Archive for the ‘Part 2: Question-Response’ Category

Tổng hợp bài luyện Part 2, Level 350-500

Để tiện cho các bạn theo dõi và làm bài tập, hôm nay admin tổng hợp lại các bài luyện tập phần Part 2, Level 350-500. Mọi người làm bài thấy có gì thắc mắc thì comment Facebook ở ngay dưới bài luyện tập nhé. Chúc mọi người luyện tập tốt, thi đạt điểm cao!

Part 2, level 350-500, bài luyện tập 33.

Mời các bạn làm bài luyện tập 33 trong chương trình luyện thi TOEIC, trình độ 350-500. Bài gồm có hai phần, phần thứ nhất là các từ vựng mà các bạn sẽ gặp phải trong bài luyện tập. Phần thứ hai chính là phần luyện tập, gồm có 6 câu hỏi dạng trắc nghiệm. […]

Part 2, level 350-500, bài luyện tập 32.

Mời các bạn làm bài luyện tập 32 trong chương trình luyện thi TOEIC, trình độ 350-500. Bài gồm có hai phần, phần thứ nhất là các từ vựng mà các bạn sẽ gặp phải trong bài luyện tập. Phần thứ hai chính là phần luyện tập, gồm có 6 câu hỏi dạng trắc nghiệm. […]

Part 2, level 350-500, bài luyện tập 31.

Mời các bạn làm bài luyện tập 31 trong chương trình luyện thi TOEIC, trình độ 350-500. Bài gồm có hai phần, phần thứ nhất là các từ vựng mà các bạn sẽ gặp phải trong bài luyện tập. Phần thứ hai chính là phần luyện tập, gồm có 6 câu hỏi dạng trắc nghiệm. […]

Part 2, level 350-500, bài luyện tập 30.

  Mời các bạn làm bài luyện tập 30 trong chương trình luyện thi TOEIC, trình độ 350-500. Bài gồm có hai phần, phần thứ nhất là các từ vựng mà các bạn sẽ gặp phải trong bài luyện tập. Phần thứ hai chính là phần luyện tập, gồm có 6 câu hỏi dạng trắc […]

Part 2, level 350-500, bài luyện tập 29.

Mời các bạn làm bài luyện tập 29 trong chương trình luyện thi TOEIC, trình độ 350-500. Bài gồm có hai phần, phần thứ nhất là các từ vựng mà các bạn sẽ gặp phải trong bài luyện tập. Phần thứ hai chính là phần luyện tập, gồm có 6 câu hỏi dạng trắc nghiệm. […]

Part 2, level 350-500, bài luyện tập 28.

Mời các bạn làm bài luyện tập 28 trong chương trình luyện thi TOEIC, trình độ 350-500. Bài gồm có hai phần, phần thứ nhất là các từ vựng mà các bạn sẽ gặp phải trong bài luyện tập. Phần thứ hai chính là phần luyện tập, gồm có 6 câu hỏi dạng trắc nghiệm. […]

Part 2, level 350-500, bài luyện tập 27.

Mời các bạn làm bài luyện tập 27 trong chương trình luyện thi TOEIC, trình độ 350-500. Bài gồm có hai phần, phần thứ nhất là các từ vựng trong bài luyện tập. Phần thứ hai là bài luyện tập, gồm có 6 câu hỏi. Chúc các bạn học tập tốt.

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
Facebook Chat