Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

Archive for the ‘TOEIC B’ Category

TOEIC B, PART 3 – Bài luyện tập số 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kĩ năng Nghe đoạn đối thoại thường được kiểm tra trong phần thi Nghe TOEIC part 3 trình độ 500-700. Bài có tất cả 20 câu hỏi trắc nghiệm. Bạn hãy thử làm để củng cố và […]

TỔNG HỢP BÀI LUYỆN TẬP TOEIC B

Để tiện cho các bạn theo dõi và làm bài tập, hôm nay admin tổng hợp lại các bài luyện tập của TOEIC B. Mọi người làm bài theo thứ tự dưới đây, bắt đầu từ các bài ở buổi 1, bài trước cần đạt tối thiểu 250 điểm để có thể làm được bài […]

PART 1, TOEIC B: Bài luyện tập số 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện số 2. Bài này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả tranh thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 700-900. Bài có tất cả 30 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để […]

TOEIC B, BÀI LUYỆN TẬP TỔNG HỢP PART 1 + PART 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp kiến thức về mô tả tranh và trả lời câu hỏi trong phần I & II của bài thi TOEIC trình độ 700-900. Bài có tất cả 30 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của […]

Part 5, Toeic B: Bài Luyện Tập Về Giới Từ

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và […]

Part 5, Toeic B: Bài Luyện Tập Về Thức Giả Định, Đảo Ngữ

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và […]

Part 5, Toeic B: Bài Luyện Tập Về Câu Điều Kiện

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và […]

Part 5, Toeic B: Bài Luyện Tập Về Liên Từ, Mệnh Đề Trạng Ngữ

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
Facebook Chat