Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

Archive for the ‘Part 3: Short conversation’ Category

TOEIC B, PART 3 – Bài luyện tập số 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại kĩ năng Nghe đoạn đối thoại thường được kiểm tra trong phần thi Nghe TOEIC part 3 trình độ 500-700. Bài có tất cả 20 câu hỏi trắc nghiệm. Bạn hãy thử làm để củng cố và […]

PART 3, TOEIC B: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 4

Sau đây là bài luyện tập trong phần 3 của bài luyện thi TOEIC. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong mỗi bài nghe. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khi chọn đáp […]

PART 3, TOEIC B: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 3

Sau đây là bài luyện tập trong phần 3 của bài luyện thi TOEIC. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong mỗi bài nghe. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khi chọn đáp […]

PART 3, TOEIC B: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 2

Sau đây là bài luyện tập trong phần 3 của bài luyện thi TOEIC. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong mỗi bài nghe. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khi chọn đáp án […]

PART 3, TOEIC B: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 1

Sau đây là bài luyện tập trong phần 3 của bài luyện thi TOEIC. Trước khi nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong mỗi bài nghe. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khi chọn đáp án […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
Facebook Chat