Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

Archive for the ‘Từ vựng cơ bản’ Category

Chủ điểm 1: Direction – Phương hướng

Chủ điểm thứ nhất trong phần từ vựng cơ bản bao gồm các từ vựng có liên quan đến phương hướng. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với tất cả 15 từ vựng với đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, và ví dụ đi kèm. Chúc các bạn học tốt.

Chủ điểm 2: Clothing – Quần áo

Chủ điểm 2 trong mục Từ vựng cơ bản gồm có 15 từ vựng nói về chủ để quần áo. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt và ví dụ minh họa. Chúc các bạn học tốt.

Chủ điểm 3: Nature – Thiên nhiên

Chủ điểm từ vựng thứ 3 gồm các từ vựng về chủ đề thiên nhiên. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm một số từ vựng về […]

Chủ điểm 4: Daily Routines – Thói quen hàng ngày

Chủ điểm từ vựng thứ 4 gồm các từ vựng về chủ đề những thói quen hàng ngày của bạn. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm […]

Chủ điểm 5: Culture – Văn hóa

Chủ điểm từ vựng thứ 5 gồm các từ vựng về chủ đề văn hóa. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, từ loại và ví dụ minh họa, các bạn sẽ có thêm một số từ vựng về […]

Chủ điểm 6: Weather – Thời tiết.

Chủ điểm 6 trong phần từ vựng cơ bản bao gồm các từ vựng có liên quan đến thời tiết. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với tất cả 15 từ vựng với đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, và ví dụ đi kèm. Chúc các bạn học tốt.

Chủ điểm 7: Family and Friends – Gia đình và bạn bè.

Chủ điểm 7 trong mục Từ vựng cơ bản gồm có 15 từ vựng nói về chủ để quần áo. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với 15 từ vựng có đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt và ví dụ minh họa. Chúc các bạn học tốt.

Chủ điểm 8: News and Newspapers – Tin tức và Báo chí

Chủ điểm 8 trong phần từ vựng cơ bản bao gồm các từ vựng có liên quan đến tin tức và báo chí. Mời các bạn tham khảo phần bài giảng và luyện tập với tất cả 15 từ vựng với đầy đủ phiên âm, nghĩa tiếng Việt, và ví dụ đi kèm. Chúc các […]

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes
Facebook Chat