Luy?n thi TOEIC
  • Dinh Huyen Tram 980 TOEIC
  • Vu-Ngoc-Thao-975-Toeic
  • Do Thi Hong Trang 960
  • Do Viet Duc 950
  • Pham-Thanh-Hoa-950-Toeic
  • nguyen-tuyet-mai-935
  • ngoc-diep

Bài 4: Quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn


TOEIC Academy

Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn là hai thì cơ bản nhưng rất quan trọng để hình thành nên những câu nói đơn giản cũng như hữu ích trong quá trình đọc hiểu. Việc nắm chắc hai thì này sẽ giúp các bạn dễ dàng hiểu rõ những bài viết đơn giản, đặc biệt là thì Quá khứ đơn.

Để học tốt thì Quá khứ đơn, các bạn phải nắm chắc bảng động từ bất quy tắc cơ bản cũng như cách thêm đuôi “ing” vào động từ trong thì Quá khứ tiếp diễn.

  Download ebook Ngữ pháp TOEIC MIỄN PHÍ

   - Tổng hợp 26 chủ điểm Ngữ pháp TOEIC thường gặp trong bài thi 

   - Hàng ngàn câu hỏi được giải thích chi tiết, dễ hiểu, lý do tại sao đáp án này đúng, đáp án kia sai

envelope
envelope

 

I. Cấu trúc:

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
1. To be:
S + was/were + Adj/ Noun
- I, he, she, it , N(số ít) + Was
- You, we, they, N(số nhiều) + Were

2. Verbs:
S + V quá khứ
S + was/were + V-ing

II. Cách sử dụng:

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
Diễn tả một hành động xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ.
Ex:
- Tom went to Paris last summer.
- My mother left this city two years ago.
- He died in 1980.
1. Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
Ex: What were you doing at 8:30 last night?

2. Diễn tả hành động đang xảy ra (ở quá khứ) thì có 1 hành động khác xem vào. (Hành động đang xảy ra dùng QK tiếp diễn, hành động xen vào dùng QK đơn)
Ex:
- When I came yesterday, he was sleeping.
- What was she doing when you saw her?

3. Diễn tả hành động xảy ra song song cùng 1 lúc ở quá khứ.
Ex: Yesteday, I was cooking while my sister was washing the dishes.

III. Dấu hiệu nhận biết:

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN
• last night/ year/month
• yesterday
• ... ago
• in + năm (vd: 1999)
• at this time last night
• at this moment last year
• at 8 p.m last night
• while...

Bài Tập

Chia động từ trong ngoặc ở thì QK đơn hoặc QK tiếp diễn
Start
Congratulations - you have completed

Bài Tập

. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
End
Return

Bài liên quan

TOEIC Academy

Cc bi cng ch? ?

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by www.OnThiTOEIC.vn | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes

LUYỆN THI TOEIC ONLINE MỌI LÚC MỌI NƠI. ĐẠT MỤC TIÊU 750+ TOEIC  THAM GIA NGAY

Facebook Chat